Пазарът на електромобили у нас се раздвижва

Към края на миналата година в България е имало само 24 зарядни станции за електромобили

Към края на миналата година в България е имало само 24 зарядни станции за електромобили

Общият брой електрически и хибридни превозни средства в България ще надмине 30 000 до края на десетилетието, прогнозира Българската асоциация за електрически превозни средства (БАЕПС).

Въпреки затрудненията на нашия пазар, електромобилността в България се развива с добро темпо: само за година броят на превозните средства с изцяло електрическо задвижване се е увеличил с 36%. Към края на 2014 г. вече има регистрирани 497 електрически и 1031 хибридни превозни средства, а зарядните станции са вече 24, пише GreenTech.bg.

Най-осезаема е ползата за бизнес-организациите. Електрическият транспорт е по-евтин за поддържане, а засега паркирането е безплатно и няма пътен данък. Това подтиква някои фирми с големи автопаркове да пристъпват към избор на електрически превозни средства.

Не толкова добре се пласират електрическите превозни средства при държавната администрация. По данни на Агенцията за обществени поръчки, през 2014 г. са регистрирани пет зелени обществени поръчки за електромобили: открити са две, една е възложена, две са прекратени.

Първата и единствена засега електромобилна обществена поръчка е на Техническия университет в Габрово – за доставка на електронни модули за безконтактен заряд на електромобили, част от техния проект „FastlnCharge”, финансиран по Седма Рамкова програма на ЕС, по която вече има сключен договор на стойност 112 100 лв.

Коментар