Увеличаваме износа на електроника с 11% годишно

Българският износ, измерен в щатски долари, е 29,314 млн. щ. д.  за миналата година

Българският износ, измерен в щатски долари, е 29 314 млн. щ. д. за миналата година

Износът на електроника и електротехника през последните 5 години (2010-2014 г.) бележи средно годишен ръст 11%, докато световният внос расте с 4% за същия период, т.е. страната ни печели пазарен дял, сочи анализ на Българска стопанска камара (БСК).

Най-добрата година за тази група стоки е 2013 – с 25% ръст. Износът на машините и части за 5 години отбелязва среден ръст от 12%, при средногодишен ръст на световния внос от 3%.

В резултат на няколко чуждестранни инвестиции, България зае важни пазарни позиции при износа на комплекти проводници за автомобили. Значително се увеличава износа ни за Турция през 2014 г. – 66%, Словения, Унгария, Чехия, Швеция и Италия. Словакия, Румъния, Испания, Франция, Полша, Германия са сред основните ни пазари, на които запазваме позиции.

Сред водещите стоки се появят части за апарати със средногодишен ръст за 2010-2014 г. – 35%, при световен внос за същия период – 3%. Само за 2014 г. ръстът на износа в стойностно отношение е 80%. Водещи търговски партньори са Германия, Чехия, Италия и Франция. През 2014 г. нараства износът за Норвегия и Япония.

България изнася все повече продукти на електрониката и електротехниката (източник: БСК)

България изнася все повече продукти на електрониката и електротехниката (източник: БСК)

Както и през 2013 г., сред водещите се нареждат електрическите табла ниско напрежение. За периода 2010-2014 г. средногодишният ръст е бил 26% при ръст на световния внос от 12%. Износът е основно за Германия, Русия, Франция, Швеция и Китай.

Малък, но все пак спад от 1% връща България отново на 65-то място в света по износ на стоки за 2014 г., с 2 места по-надолу спрямо 2013 г. Българският износ като цяло, измерен в щатски долари, е 29 314 млн. щ. д.

В периода 2010-2014 г. българските фирми достигат средногодишен ръст на износа от 8%. През същия период световният внос расте с 4% средногодишно. Както и досега, България е лидер в износа на някои нишови продукти. Наблюдава се обаче ръст в износа на стоки с по-висока добавена стойност като медикаменти, машини, електрически и електронни изделия, както и фармацевтични продукти, сочи анализът за 2014 г.

Такава трябва да бъде и по-нататъшната специализация – продуктова, с по-висока добавена стойност, а не секторна, посочват от БСК. Икономиката ни няма 2 или 3 водещи и структуроопределящи отрасли и не може да се очаква България да е експортен лидер в цял сектор, смятат експертите на камарата.

Коментар