Исторически максимуми на ИТ търговете у нас през 2014 г.

Общо 203 компании са спечелили търгове и са подписали договори за доставка на ИТ продукти и услуги през 2014 г.

203 компании са спечелили търгове и са подписали договори за доставка на ИТ продукти и услуги през 2014 г.

ИТ търговете в България бележат няколко исторически рекорда през 2014 година, сочи анализ на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Стойността на 676-те подписани договори за доставка на компютърен хардуер, софтуер и ИТ услуги (без далекосъобщителни) е достигнала 0,24 % от БВП  – трето най-добро постижение за последните 15 години, след предкризисните 2007 и 2008.

2014-та определено е годината на ИТ проектите и услугите, като общата стойност на подписаните 247 договора е на исторически максимум за последните 15 години, съобщи в блога си CBN.

Общо 123 компании и ведомства са възложили доставка на ИТ продукти и услуги за ЗОП – отново исторически рекорд. Топ 10  от възложителите държат 62% от общия обем. Най-големият единичен възложител е подписал договори за доставка на ИТ на стойност 6,7 млн. евро.

2014-та държи още един 15-годишен рекорд – общо 203 компании са спечелили търгове и са подписали договори за доставка на ИТ продукти и услуги. За сравнение, през 2008 г. – една от най-добрите за икономиката и ИТ бизнеса – компаниите са били 192.

Топ 10 компании за 2014 г. са спечелили договори на обща стойност 62% от всички ИТ доставки по ЗОП през годината. ИТ компанията номер едно е спечелила търгове през годината на обща сума от 10 млн. евро.

Изследването на CBN показва, че за целия 15-годишен проучван период (2000-2014) общата стойност на подписаните 4908 договора за доставка на ИТ хардуер, софтуер и услуги е 940 млн. долара, като се очаква тази година да бъде преодоляна границата от един милиард щатски долари.

Коментар