Китай дърпа пазара на „интернет на нещата”

Отварянето на автомобил със смартфон е едно от многото IoT приложения

Отварянето на автомобил със смартфон е едно от многото IoT приложения

Китай оглави още една класация – за внедряване на концепцията „интернет на нещата” (IoT). Азиатската страна е начело по IoT в света, благодарение на бързия ръст на пазара, поддръжката от страна на правителството, партньорството между операторите и приемането на единни стандарти, сочи анализ на браншовата организация GSMA.

Китайският пазар на комуникации машина-машина (M2M) е най-големият в света. Към края на миналата година в страната е имало 74 млн. M2M връзки, а през 2020 г. броят им ще нарасне до 336 млн., сочи прогнозата на GSMA.

Китайският пазар на комуникации машина-машина (M2M) е най-големият в света

Китайският пазар на комуникации машина-машина (M2M) е най-големият в света

Всички големи китайски оператори участват в процеса на внедряване на „интернет на нещата”, вкл. China Mobile, China Telecom и China Unicom. Градските власти и правителството на Китай също са силно заинтересовани и съпричастни към бързото навлизане на новите IoT технологии.

Основните отрасли на Китай – енергетика, производство и транспорт – извличат ползи от IoT. Предприятията получават възможност да повишат ефективността на работата си, да намалят експлоатационните разходи и да подобрят управлението на инфраструктурата.

Едновременно с това възникват нови пазари, например за автомобили и битови уреди с интернет достъп, навлиза бързо и носимата електроника. Machina Research прогнозира, че броят на свързаните автомобили в света ще нарасне от 16 млн. през настоящата година до 68 млн. през 2020 и до 130 млн. след още четири години.

Коментари по темата: „Китай дърпа пазара на „интернет на нещата””

добавете коментар...

  1. Стефан

    Май Китай ще е страната на XXI век!

Коментар