Още 325 хил. лв. от бюджета за свързаност на съдилищата

Правителството отпусна допълнителни средства за подобряване на комуникациите между административните съдилища

Правителството отпусна допълнителни средства за подобряване на комуникациите между административните съдилища

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 325 650 лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Средствата са необходими за финансиране на комуникационната свързаност посредством Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на административните съдилища в областните градове в страната.

Свързването им ще позволи по-добро функциониране на Единната деловодна информационна система, което е основа за развитие на електронното правосъдие в България, посочиха от правителствения пресцентър.

Системата ще гарантира устойчива комуникационна свързаност между Върховния административен съд и административните съдилища и ще създаде сигурна среда за обмен на данни и комуникация.

Свързването на административните съдилища ще доведе също до икономии на бюджетни средства в бъдещ период, увериха от правителството.

Коментар