Още 325 хил. лв. от бюджета за свързаност на съдилищата

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 325 650 лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Средствата са необходими за финансиране на комуникационната свързаност посредством Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на административните съдилища в областните градове в страната.

Свързването им ще позволи по-добро функциониране на Единната деловодна информационна система, което е основа за развитие на електронното правосъдие в България, посочиха от правителствения пресцентър.

Системата ще гарантира устойчива комуникационна свързаност между Върховния административен съд и административните съдилища и ще създаде сигурна среда за обмен на данни и комуникация.

Свързването на административните съдилища ще доведе също до икономии на бюджетни средства в бъдещ период, увериха от правителството.

Коментар