E-наблюдението на осъдени влиза в отделна част от закона

Правителството предлага промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), свързани с въвеждането на нова регламентация на електронното наблюдение като форма за контрол върху поведението на някои категории осъдени лица.

За целта се създава част пета на ЗИНЗС – „Електронно наблюдение”, чиито разпоредби разширяват прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти.

Чрез електронното наблюдение ще се осъществява контрол върху местонахождението, движението и поведението на определени лица, изпълняван чрез три способа – система за гласово разпознаване, радиочестотно наблюдение и сателитно наблюдение.

Гласовото разпознаване е биометрична технология за идентификация на човек по произнесени от него думи и фрази. Радиочестотното наблюдение е потвърждаване на местонахождението на едно лице, като се регистрира неговото присъствие/отсъствие на определените в присъдата места и часове. Сателитното наблюдение е технология за установяване на моментното местонахождение и движението на някого чрез система за глобално позициониране.

Електронно наблюдение ще се прилага спрямо лишени от свобода, изтърпяващи наказание в затворническо общежитие от открит тип при общ режим, и спрямо лица с наложени пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” или „ограничения в свободното придвижване”, както и спрямо обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение домашен арест.

Изрично се забранява е-наблюдението да се прилага спрямо непълнолетни под 16 години и лица, страдащи от несъвместими с него заболявания. Срокът, за който ще се прилага електронното следене, е различно определен за различните категории лица.

Коментар