Samsung патентова система за холографски изображения

Новата холографска технология на Samsung ще позволи показване на триизмерни икони на мобилните устройства (източник: Patently Mobile)

Новата холографска технология на Samsung ще позволи показване на триизмерни икони на мобилните устройства (източник: Patently Mobile)

Samsung е получила патент за нова технология, която формира холографски изображения на мобилни устройства. Не става въпрос обаче за напълно холографски дисплей.

Съдейки по документа, технологията използва два допълнителни елемента за формиране на холографското изображение. Вътре в устройството трябва да има специални излъчватели, а отвън ще бъдат разположени светодиоди.

Заявката за патент е подадена през третото тримесечие на миналата година. Технологията може да се използва, например, за триизмерно показване на пиктограми и икони, но не и като алтернатива на обикновения екран.

Коментар