НКЖИ внедри ERP система по проект за 8,6 млн. лева

ДП НКЖИ вече е една модерна и високотехнологична компания, която управлява железопътната инфраструктура на България на международно ниво, заяви Мария Чакърова

ДП НКЖИ вече е една модерна и високотехнологична компания, която управлява железопътната инфраструктура на България на международно ниво, заяви Мария Чакърова

Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) внедри система за планиране и управление на ресурсите (ERP) в проект на стойност 8 638 808 лева без ДДС, реализиран по приоритетна ос 5 – „Техническа помощ” на ОП „Транспорт” със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

„Въвеждането на новата системата ни дава възможност да подобрим управлението на активите и бизнес процесите. Имахме възможност да оптимизираме процесите за работа, като черпим опит от най-добрите световни практики”, заяви Мария Чакърова, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”.

По нейните думи, ДП НКЖИ вече е една модерна и високотехнологична компания, която управлява железопътната инфраструктура на България на международно ниво. Системата ще осигури на мениджмънта винаги актуална и точна „снимка” на това, което се случва.

Системата е изградена и пусната в експлоатация от обединение АДНЕС, формирано от ИТ компаниите НЕСС Чехия и Адвен България. Проектът включва също изграждане на хардуерна инфраструктура и доставка на базов софтуер, както и обучение на персонала.

Коментари по темата: „НКЖИ внедри ERP система по проект за 8,6 млн. лева”

добавете коментар...

  1. Минчо

    Успех, колеги! Без х.а. а.х. имам пред вид.

Коментар