AMD предложи хардуерна GPU виртуализация

AMD Multiuser GPU поддържа максимум 15 потребители в среди VMware vSphere

AMD Multiuser GPU поддържа максимум 15 потребители в среди VMware vSphere

AMD показа първото в света хардуерно-базирано решение за виртуализация на графиката по време на конференцията VMworld 2015 в Сан Франциско.

Многопотребителският GPU на компанията дава възможности за работа от клас „работна станция” с пълни ISV сертификации и локална производителност.

ИТ професионалистите лесно могат да конфигурират тези решения, за да позволят на до 15 потребители да работят с един единствен AMD GPU, посочиха от компанията.

Когато AMD Multiuser GPU са подходящо конфигурирани за нуждите на дадена организация, крайните потребители получават еднакъв достъп до графичната система, независимо от работния товар. На всеки потребител е осигурена виртуализирана производителност, за да може да проектира, създава и изпълнява своите задачи, без да има ситуация, в която един потребител „обсебва” целия GPU.

Изграден около стандартната технология SR-IOV (Single Root I/O Virtualization), многопотребителският GPU стъпва на отворени стандарти вместо на специализирани, „собствени” решения. SR-IOV е спецификация, разработена от PCI SIG, която предоставя стандартизиран начин за устройствата да откриват хардуерната виртуализация.

AMD Multiuser GPU адресира ограниченията на текущите решения за виртуализация на GPU, които може да не дадат предвидима производителност за CAD/CAE, мултимедия и други приложения.

Създадена за ускорени от GPU работни потоци, като изчисления с GPU и OpenCL, технологията на многопотребителска графика преодолява ограниченията на софтуерно-базираната виртуализация, свързани с намаление на производителността на крайните потребители.

Решението поддържа максимум 15 потребители в среди VMware vSphere/ESXi 5.5 и нагоре, с отдалечени протоколи като Horizon View.

Коментар