Създадоха сложна симулация на миши мозък

Симулация на миши мозък в рамките на проекта Blu Brain ще позволи да бъде изследвана по-добра работата на главния мозък на човека

Симулация на миши мозък, извършена с помощта на суперкомпютър в рамките на проекта Blu Brain, ще позволи на учените изследват по-добре работата на главния мозък на човека

Изследователи твърдят, че са създали най-сложната симулация на участък от мозък на плъх с помощта на суперкомпютър.

Симулирани са 31 000 клетки на главния мозък, свързани помежду си с 37 милиона синапса, съобщи сп. Cell. Това е първият голям успех на проекта Blue Brain, който започна през 2005 г. с цел да създаде компютърна симулация на човешкия мозък.

Проектът се оглавява от невробиолога Хенри Маркрам. Към момента учените са успели да създадат копие на неголям участък от соматосензорната кора на мишия мозък. Тази област от мозъка получава осезаема информация, когато плъховете докосват нещо с мустаците си или с други части на тялото.

Маркрам се надява, че подобна симулация ще позволи да бъде изследвана по-добра работата на главния мозък. Освен това учените ще могат да извършват експерименти по манипулиране на невроните в симулираната среда, вместо в реалността.

Симулацията на област от мишия мозък натоварва суперкомпютъра с около един милиард изчисления на всеки 25 микросекунди. За сравнение, симулацията на човешкия мозък ще се нуждае от милиард пъти повече изчисления, споделя Маркрам пред сп. Nature.

Изследователите работят в тясно партньорство с IBM, за да подобрят технологията на симулация. Засега техните постижения се отричат от авторитети в научната общност, които твърдят, че симулацията не дава никаква нова информация.

Коментар