Бюрата по труда ще подпомагат ИТ кариерата

Трудови посредници, обучени от БАИТ, ще помагат да безработните да направят кариера в ИКТ сектора

Трудови посредници, обучени от БАИТ, ще помагат да безработните да направят кариера в ИКТ сектора

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) обучи служители на Агенцията по заетостта и бюрата по труда в София, с цел популяризиране на възможностите за обучение и кариерна реализация в ИКТ сектора.

Обучението се реализира в рамките на партньорството по инициативата „eSkills for Jobs 2015-2016”. В първия тренинг 15 трудови посредници (експерти по трудова заетост) научиха целите и задачите на кампанията „eSkills for Jobs” от Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ и национален координатор на проекта.

Кампанията включва запознаване с каталога от актуални курсове в сферата на ИКТ, типовете обучения, които се предоставят от частните компании в ИТ сектора в България, и как тази информация може да е полезна на регистрираните безработни лица.

Значителна част от курсовете и семинарите са безплатни, като някои от тях предвиждат и възможност за работа за най-добре представилите се участници. Някои курсове са предназначени за абсолютно начинаещи в ИКТ сферата и следователно подходящи за преквалификация, други изискват предварителни базови познания с оглед по-тясна бъдеща специализация.

За живеещите извън София има курсове, които предлагат дистанционна форма на обучение, уточниха от БАИТ.

Към момента списъкът включва 33 образователни инициативи на 31 компании и информацията се актуализира непрекъснато, тъй като обученията не са свързани с определен сезон или семестър. На платформата eSkills има специална секция за свободни позиции в ИКТ сектора, която също се актуализира регулярно.

Агенцията по заетостта се включи като партньор на кампанията „eSkills for Jobs 2015-2016” през юли месец, като пое ангажимент бюрата по труда на територията на цялата страна да предоставят информация за актуални ИКТ обучения и курсове.

В процеса на индивидуално консултиране служителите на бюрата по труда запознават  регистрираните безработни лица за възможностите за включване в някое от съществуващите обучения, както и със свободните работни места в сектора.

Целта е безработни млади хора, с квалификация извън ИКТ сферата, да могат да се преквалифицират и да усъвършенстват дигиталните си eSkills умения и да имат по-голям шанс за намиране на работа.

По данни на Агенцията по заетостта, сред регистрираните безработни попадат значителен дял младежи, завършили висшето си образование, в т.ч. и хуманитарни специалности.

Коментари по темата: „Бюрата по труда ще подпомагат ИТ кариерата”

добавете коментар...

  1. Gmbh

    Ще се заблуждавате с разни курсове и обучения :)))
    Програмирането е такава професия, че от 100 човека само 10 стават за реална работа
    Това е талант и не се учи 😉 Може да научиш само азбуката:)

  2. Van

    Няма какво да се преоткрива колелото – всички да ходят при Светлин Наков и Софтуни. 🙂

Коментар