Държавата ще помага в обучението на ИТ кадри

„Ще подкрепим сектора, основно в областта на образованието на кадрите”, обеща зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров (снимка: МИЕ)

„Ще подкрепим сектора, основно в областта на образованието на кадрите”, обеща зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров (снимка: МИЕ)

ИКТ секторът е изключително важен за развитието на икономиката на България, тъй като над 90% от неговия резултат е експортноориентиран, заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров по време на конференцията „Как България да се превърне във водеща аутсорсинг дестинация”. В момента 6% от брутния вътрешен продукт на страната е генериран от софтуер и телекомуникационни услуги, като 3% се падат на бизнес процесите при аутсорсване. Очаква се 20% растеж през 2014 г.

Най-важната мярка за насърчаване на аутсорсинг-сектора, на която министерството на икономиката и енергетиката се фокусира, е образователният процес. Освен езикова квалификация младите кадри ще придобиват и умения за работа в аутсорсване на бизнес процеси.

„Ние ще подкрепим сектора, основно в областта на образованието на кадрите, като с трите асоциации, формиращи ИКТ сектора, можем да направим публично-частно партньорство, в което да създадем съвместни програми за обучение и допълнителна квалификация”, каза Димитров.

Данъчната система не е променяна от 2007 г. насам, т.е. тя е предвидима, не се очакват резки промени, а тъй като услугите са 90 до 100% експортноориентирани и специализирани, то те са конкурентноспособни и не се влияят от вътрешните тенденции, посочи зам.-министърът. Затова правителството разглеждаме този икономически сектор като приоритетен за експорта на страната.

През всяка от последните 15 години нараства доверието на големите фирми, които аутсорсват бизнес услуги, и желанието им да изберат България като аутсорсинг дестинация. Тенденцията е постоянна, устойчива със среден темп от 30% за последните години. Очакванията за 2014-2015 г. ръстът да е около 22%.

Секторът създава възможност за решаване на големия проблем с младежката безработица и осигуряване на работни места, чрез удвояване или утрояване на специалистите в тази област. Това е може би единствения отрасъл в българската икономика, в който няма безработица. Всеки квалифициран кадър, отговарящ на условията за упражняване дейността по аутсорсване на бизнес процеси или в областта на софтуерните продукти и тяхното развитие, намира реализацията си на пазара, каза зам.-министър Димитров.

България е на 3-то място в света по брой на сертифицирани софтуерни инженери и специалисти в ИТ индустрията и е на 1-во място по брой ИТ специалисти на глава от населението. Страната ни е втора в Европа и пета в света в класацията за най-привлекателна дестинация за аутсорсване на услуги. В България заплатите в сектора средно са с около 2,5 пъти по-големи отколкото в банковия и в момента това е най-атрактивния сектор за реализация на младите специалисти.

Нова инициатива за интернационализация на бизнеса в ИКТ сектора е включването на страната ни в електронна платформа, създадена по инициативата на банките за развитие на Франция и на Германия. Тя ще позволи виртуална интернационализация и представяне на българския бизнес от ИКТ сектора. Тази платформа ще даде възможност на бизнеса да се рекламира, да показва възможностите си пред потенциалните партньори и да заинтригува инвеститорите, посочи Красин Димитров.

Коментари по темата: „Държавата ще помага в обучението на ИТ кадри”

добавете коментар...

 1. :o)

  Държавата има само един начин да помогне:
  ДА НАСЪРЧИ ПРАВЕНЕТО НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ!
  Да премахне пречките пред стартиращите компании, да намали бюрокрацията, да стабилизира съдебната система и прозрачността и да има приемственост, да могат да си направят сметка в дългосрочен план…изобщо май нещо започнах да сънувам…това в България може ли да се случи???

 2. Програмист

  Държавата да наблегне на заетоста , бъкано е със софтуерни и хардуерни специалисти но ги наемат на договор като берачи на маслини – за 2 седмици докато получат екзето или платката и после им бият шута. По зле сме даже от сезонните берачи на череши.
  Цяла година търсиш работа а като те назначат те гонят на втората седмица.

 3. бай Благой

  Мдааа съгласен съм с горното мнение….Даже викам сакън държавата хич да не пипа даже че виж нещо са оплескали, те наште държавници главно за това ги бива 🙂

 4. Мартин

  дрън дрън, бля бля ….

Коментар