КЗК санкционира „ТВ-НЕТ” за имитация на „НЕТ 1”

Според решението на КЗК, ТВ-НЕТ използва графична имитация, която уврежда интересите на НЕТ 1

Според КЗК, ТВ-НЕТ използва графична имитация, която уврежда интереси на НЕТ 1

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ТВ-НЕТ” ООД в размер на 1907 лв., което 0,1% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната финансова година.

Глобата е за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, уточниха от Комисията, която същевременно постанови прекратяване на нарушението и незабавно изпълнение.

Производството е образувано по повод влязло в сила решение на ВАС, с което преписката е върната на КЗК за произнасяне по искането за установяване на нарушение от страна на „ТВ-НЕТ” ООД.

В решението е прието, че е налице визуално и смислово сходство между регистрираната и използвана от „НЕТ 1” ЕООД марка и графичното изображение, използвано от „ТВ-НЕТ” ООД.

Комисията приема, че използваното от страна на „ТВ-НЕТ” ООД графично изображение е в състояние да заблуди потребителите относно предложителя на услугата, което може да доведе до увреждане на интересите на „НЕТ 1” ЕООД.

Коментар