Директор данни е новата длъжност в компаниите

Директорът по данни става необходимост в днешните компании

Директорът по данни става необходимост в днешните компании

С нарастващата потребност от знания, базирани на данните, възниква необходимост от централизирана стратегия за управление на данните. Това неминуемо води и до нуждата от нова длъжност, наречена директор данни – лицето, което отговаря за тях в компаниите.

Някои фирми вече създават подобна специална длъжност, но на повечето места все още липсва директор по данни. Ето защо новопоявилият се ангажимент пада на плещите на ИТ директора, сочи проучване на компанията Experian.

Анкета сред 250 ИТ диектори на големи компании установява, че 52% от тях все по-често се занимават с управление на данните в последните месеци. Основните отговорности на ИТ директорите от гледна точка на управлението на данните се свеждат до намаляване на разходите за осигуряване на нормативно-правното съответствие, поддържане на платформи за анализ на данни и управление на ценността на данните и риска.

Подобряването на управлението на данните и повишаването на качеството им обаче не е прроста задача за ИТ директорите. В последните 12 месеца 92% от тях са се сблъскали с проблеми, заради лошо качество на данните, сочи проучването.

Най-сложната част от управлението на данните е решаването на проблеми, свързани с тяхното ниско качество, според 46% от ИТ директорите. 63% от анкетираните биха искали да повишат своята квалификация в областта на формирането на комерсиално ценни знания, основани на данните, разкрива изследването.

Коментар