Google+ с нов дизайн за по-лесно ползване

Обновеният дизайн на Google+ вече се внедрява в уеб, iOS и Android версиите на социалната мрежа

Обновеният дизайн на Google+ вече се внедрява в уеб, iOS и Android версиите на социалната мрежа

Google обнови дизайна на социалната си мрежа Google+. Основните изменения са продиктувани от желанията на потребителите и са в две направления: Communities (Общности) и Collections (Колекции).

Колекциите бяха пуснати само преди пет месеца и за този кратък период бързо набраха популярност. Функцията позволява събиране на съдържание около една идея и споделяне на колекциите с други потребители.

Общностите пък дават възможност на потребители със сходни интереси лесно да общуват и обменят полезно съдържание.

Замисълът на разработчиците на Google е да опростят използването на социалната мрежа. Обновената Google+ вече се внедрява в уеб версиите, мобилните клиенти за iOS и Android.

Коментар