Проучване на пазара за доставка на софтуерни приложения върху облачни инфраструктури

cloud_featuredОблачната тема винаги е будила интерес в последните години. Ето върху какво се задълбочихме ние и какво проучване направихме за пазара на доставка на софтуерни приложения върху облачни инфраструктури.

Ще разгледаме най-големите в бранша, за да съпоставим услугите, които предоставят и начина им на работа. Какво могат или не могат да ни предоставят те и какви са тенденциите при използването на облачните технологии от бизнеса.

Спряхме се на няколко от най-големите имена в тази сфера –  OneSaas, LuxCloud, Google Cloud Launcher, Microsoft Azure, като с всяка от  платформите се сблъскахме лично, за да можем да бъдем достоверни в с личните си наблюдения.

В рамките на проучването ни на софтуерната платформа OneSaaS установихме, че услугата лесно може да се ползва чрез уеб-базиран портал, който позволява доставка на софтуерни приложения с различна бизнес насоченост, които са включени в каталога на OneSaas. Услугата за жалост не предоставя възможност на различни доставчици да създават  или пакетират техни софтуерни продукти. Предоставя се възможност единствено за използването на инфраструктурата на  доставчика. Причина за това е липсата на стандартизиран модел и тясната интеграция на софтуерите с инфраструктурата на достачика. Определено ще впишем като минус за OneSaas  липсата му на универсален стандарт за доставка на софтуерни приложения. Софтуерната платформа OneSaaS дава възможност за управление на SaaS модела само към одобрени предварително софтуерни доставчици, но не и към ISVs (независими софтуерни разработчици)

Нека да разгледаме и друга софтуерна платформа LuxCloud:

И тук се установи, че услугата е достъпна посредством уеб-базиран интерфейс и какво по-хубаво от това. Той изцяло позволява доставка на софтуерни приложения посредством APS Standart. Но тук ще сложим голямото “Но”, защото единстено и само софтуерни приложения, които са пригодени за работа с този стандарт имат възможност да бъдат добавени към каталога за доставка. Стандарта APS Standart от своя страна пък подлежи на допълнително лицензиране от трета страна , за да може да бъде използванo предлагането на приложенията. Въпреки не малкия каталог от приложенията, не е налична възможност за доставка на индивидуални софтуерни приложения освен ако те спазват изрично стандарта. Платформата е затворена за ползване на други съпътстващи услуги.

LuxCloud не ни даде възможност и да използваме различна от тяхната  инфраструктура, което доста ограничава гъвкавостта и създава допълнително заключване към потребителите.

Google Cloud Launcher

И тук не останахме изненадани от възможността да ползваме услугата посредством уеб-базиран интерфейс, който позволява да се доставят софтуерни приложения посредством наем на облачна инфраструктура и инсталация на различни предефинирани компоненти, но липсва стандартизиран начин за доставката на софтуерните приложения и възможност за избори на различна инфраструктура. Google Cloud Launcher изисква предварително одобрение на индивидуални софтуерни приложения, като изискванията за присъствие в каталога са почти непосилни за повечето софтуерни разработчици. Избора на съпътстващите услуги  също е доста ограничен.

Google Cloud Launcher дава възможност за публикуване на вече пакетирани софтуерни приложения  под формата на наета инфрастрктура (виртуални машини).

И тук отново задължително е ползването на инфраструктурата на доставчика.

Microsoft Azure

Следващите в нашия списък са Microsoft Azure. При тях сблъсъка ни с уеб-базирания интерфейс не ни изненада. Той от своя страна ни предостави възможността за доставка на софтуерни приложения посредством наем на тяхната облачна инфраструктура и възможността да инсталираме различни предефинирани компоненти, но липсата на стандартизиран начин за доставка на софтуерни приложения е нещо, с което се сблъскахме и тук.

Ползването на софтуерната платформа Microsoft Azure ни даде възможност само за управление на инфраструктурата, без възможност за използване на индивидуални софтуерни приложения. И тук забелязваме, че основната цел е заключване на клиента с използването на собствената инфраструктура на доставчика.

Коментар