Ключът за умния град е в интеграцията на ИТ системите

Прогнозите сочат, че към 2050 г. около 70% от световното население, или 6,4 млрд. души, ще живеят в градовете. Миграцията предстои, а това е едно огромно предизвикателство за общините и техните екипи, сподели във видео интервю Стефан Малиновски, проектен мениджър Интелигентни транспортни системи в Телелинк.

Все повече хора ще започнат да използват лимитираната градска инфраструктура, а едновременно с това ще трябва да им бъде осигурен един по-добър живот. Вече има отделни ИТ системи в градовете, които помагат това да се случи, но сами по себе си подобни решения са ограничени и дават строго специфична информация.

Ключът към умния град е всички ИТ системи да бъдат интегрирани и да започнат да работят като едно цяло. Когато информацията, събирана от различните системи, е на едно място, тя може да се използва ефективно за цялостното управление на града, вкл. за обратна връзка с гражданите…

Коментар