Intel отхвърли като остаряла РС парадигмата

Браян Крзанич очерта новите направления курс за развитие на Intel - центровете за данни и интернет на нещата

Браян Крзанич очерта новите направления курс за развитие на Intel – центровете за данни и интернет на нещата

Ще трябва да се откажем от парадигмата, в рамките на която основен двигател на развитието са продажбите на РС, заяви главният изпълнителен директор на Intel Браян Крзанич.

Неговите думи се потвърждават от пазарните анализи – през 2014 г. продажбите на компютри намаляха с 2,1%, а предварителните резултати за 2015-та сочат спад от 6,2%, според IDC. Вместо върху персоналните компютри Intel ще се съсредоточи върху решенията за дейта центрове и инфраструктурата за интернет на нещата (IoT).

В своето официално изявление Браян Крзанич очертава пет стратегически направления за развитие на Intel. Първото от тях е облак и центрове за данни. Задача пред Intel е да адаптира архитектурите за виртуализирани среди и софтуерно-дефинирани технологии. Специално внимание Браян Крзанич отделя на аналитичните средства и големите данни.

Второто стратегическо направление са интернет на нещата. Тази концепция предвижда включване към облака на всички окръжаващи ни предмети – от дрехи до автомобили и домове. В частност, Intel ще се съсредоточи върху автономните транспортни средства, а традиционните РС и мобилни устройства разглежда като компоненти от IoT екосистемата.

Памет и програмируеми решения са следващата област от стратегически интерес за компанията от Санта Клара. В това направление Intel ще развива четири технологии – нова архитектура за изграждане на центрове за данни Rack Scale, енергонезависима памет 3D XPoint (по-бърза и по-дълготрайна от флаша), програмируеми логически интегрални схеми FPGA и силициева фотоелектроника.

Четвъртото направление в стратегията на Intel е мрежовото взаимодействие. Браян Крзанич акцентира върху технологията 5G, която предлага 10 пъти по-висока скорост за предаване на данни от LTE. Очаква се 5G да бъде стандартизирана през 2018 г., а комерсиални мрежи да заработят през 2020 година. 5G ще отговори на изискванията на новите центрове за данни и IoT.

И на пето място, Intel ще продължи да следва закона на Мур, съгласно който на всеки 24 месеца размерите на елементите в чиповете намаляват два пъти, което позволява да се увеличи изчислителната мощност за сметка на по-голям брой транзистори. В момента Intel се подготвя за преход от 14- към 10-нанометров технологичен процес, а след това ще премине към 7 и 5 нанометра, увери Браян Крзанич.

Коментари по темата: „Intel отхвърли като остаряла РС парадигмата”

добавете коментар...

  1. но

    >ЗАГЛАВИЕ: остаряла РС парадигма
    >основен двигател на развитието са продажбите на РС
    Очевидно тези две неща – заглавие и съдържание нямат нищо общо. Остаряло е да се разчита за продажбите на PC, а не че PC архитектурата е ненужна.

Коментар