ExifTool – редактира метаданни на различни типове файловe

exif_toop

С помощта на ExifTool можете да видите и редактирате метаданните на изображения, видео и аудио

ExifTool е инструмент за четене, записване и редактиране на метаданните на изображения, аудио и видео файлове, който работи като приложение в командния ред.

Програмата поддържа широк спектър от файлови формати, вкл. 3GP, FLAC, MP3, MP4, GIF, MOV, FLV, AVI, SWF, MPG, PNG, TIFF и BMP, както и пакетна обработка, което означава изпълнение на операции с множество файлове едновременно.

С помощта на ExifTool можете да видите метаданните, съхранени във файла, да преименуване файлове според датата им на създаване, да премествате и копирате файлове в други папки по дата и месец, да копирате метаданни от един файл в друг и т.н. Всеки EXIF таг може да бъде редактиран, копиран, премахнат или извлечен от файла.

Нещо повече, програмата позволява четене и запис на компресирана информация, запазване на оригиналните дата и време в новите файлове, задаване на реда за обработка на файловете, както и изпълнение на множество команди едновременно.

Даунлоуд: ExifTool

Коментар