Клауей създаде собствена ANQP Hotspot 2 платформа

Решение на Клауей дава възможност на мобилни и фиксирани оператори да разшият своите мрежи в територия, доскоро смятана за Enterprise и Consumer Class

Решение на Клауей дава възможност на мобилни и фиксирани оператори да разшият своите мрежи в територия, доскоро смятана за неспособна да поддържа строгите телеком стандарти

Иновативна платформа на българската компания Клауей позволява бърза, прозрачна и гъвкава интеграция на телеком операторите към широк кръг доставчици на HotSpot 2.0 Wi-Fi услуги. Решението отваря нови хоризонти за предлагане на конвергентни  услуги. 

След успешното доказване на пазара на системи за управление на телеком оператори, Клауей направи поредна стъпка в затвърждаване на своите позиции. С помощта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАМСП) и по инициатива на Национален иновационен фонд (НИФ), българската компания представи Hotspot 2 ANQP платформа за автоматизиция при управлението на Wi-Fi мрежи по стандарта HotSpot 2.0.

HotSpot 2.0, наричан също Wi-Fi Certified Passpoint, е нов стандарт за публичен достъп до Wi-Fi, който позволява безпроблемен роуминг между Wi-Fi мрежи и/или клетъчни мрежи. HotSpot 2.0 е разработен от Wi-Fi Alliance и Wireless Broadband Association, за да премахне нуждата от ръчно прехвърляне от мрежа в мрежа и да позволи роуминг фунционалности и идентификация без намеса на потребител, като същевременно се запазват всички съвременни стандарти за информационна сигурност в мобилните радио мрежи.

Платформата на Клауей  (clouWay) дава възможност на мобилни и фиксирани оператори да разшият своите мрежи в територия, доскоро смятана за Enterprise и Consumer Class и неспособна да поддържа строгите стандарти на телеком операторите. Нейното значение може да се оцени, ако си спомним ситуацията от 2007 година, когато телеком секторът отричаше Ethernet LAN мрежите и ги наричаше Enterprise и Consumer Class, но само две години по-късно бумът на Ethernet помете всичките доводи против технологията.

Като използва и трансформира протокола ANQP до утвърдени и доказали се стандартни телеком протоколи, платформата на Клауей позволява бърза, прозрачна и гъвкава интеграция на телеком операторите към широк кръг доставчици на HotSpot 2.0 Wi-Fi услуги. Медиаторната фунция на платформата автоматично премахва възможността за зависимост от един доставчик (vendor lock-in) и позволява постигане на пълна абстрактност на мрежовите елементи от гледна точка както на потребителя, така и на оператора, което води до повишаване на оперативната ефективност и до намаляване на времето за пускане на нови услуги на пазара (time-to-market).

Стандартът Wi-Fi Certified Passpoint позволява безпроблемен роуминг между Wi-Fi мрежи и/или клетъчни мрежи

Стандартът Wi-Fi Certified Passpoint позволява безпроблемен роуминг между Wi-Fi мрежи и/или клетъчни мрежи

Една от най-важните характеристики на платформата е нейната отвореност за бърза и универсална интеграция с външни системи – така операторите могат да се фокусират върху нуждите на своите клиенти, а не върху решаването на сложни, скъпи и рискови технологични задачи. Клауей постигна това, като отвори част от програмния код под Apache License 2.0 и го публикува за свободно сваляне и използване в уеб платформата GitHub.

„Развитието ни през последните години на телекомуникационния пазар както в България, така и по света показа, че продуктите и системите, които разработваме, са не само съвременни, но и в много сфери уникални и изпреварващи, като успешно конкурират водещите международни системи. Това ни дава увереност, че бихме могли да мултиплицираме този успех извън България и някой ден да направим нашите продукти еталон за ефективност и качество”, заяви Мирослав Генов, управляващ партньор на clouWay.

„Благодарение на оказаната помощ от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по инициатива на Национален иновационен фонд за приключване на развойната дейност по платформата ANQP разполагаме с всички инструменти, за да предложим цялостна система за управление на процесите OSS и BSS на фиксиран телеком оператор и отваряме изцяло нови хоризонти за предоставяне на конвергентни услуги”, допълни той.

В по-далечна перспектива Клауей планира да развие и отвори към други вертикални сегменти на пазара своите продукти за управление на мобилни екипи за сервизни дейности и оптимизация на маршрутни карти.

Коментари по темата: „Клауей създаде собствена ANQP Hotspot 2 платформа”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    This repository is empty.
    Care to check out the GitHub Channel on YouTube while you wait?

Коментар