Задава се огромен бизнес с автономни коли

В близките 20 години световният пазар на автономни коли ще превиши половин трилион долара, сочи прогноза на A.T. Kearney. Самоуправляемите автомобили ще помогнат на хората да спестят пари и същевременно ще стимулират ръста в сектори като софтуер, телекомуникации и др.

A.T. Kearney очаква продажбите на подобни автомобили да генерират приоходи в размер на $560 млрд. към 2035 г. В тази сума влизат както самите машини, така и продажбите на мобилни приложения и услуги, специално оборудване и инфраструктура.

Последните иновации и революционни технологии правят реална перспективата за автономни коли в обозримо бъдеще, което ще позволи реализация на нови мобилни функции и ползи от икономии на гориво и повишена сигурност, коментират анализаторите.

Само американските потребители могат да спестят в близките 20 години от порядъка на $1,3 трлн. за сметка на масовото внедряване на робомобили. В частност, разходите от пътно-транспортни произшествия ще намалеят с $488 млрд., а икономиите от гориво ще възлязат на $170 млрд.

A.T. Kearney прогнозира продажбите на специално оборудване – сензори датчици, системи за комуникация и др. – за автономни коли да достигнат $103 млрд. към 2030 г., а мобилните приложения, телематиката и решенията за обмен на данни да добяват още $86 млрд.

Коментари по темата: „Задава се огромен бизнес с автономни коли”

добавете коментар...

  1. Beyon

    “A.T. Kearney очаква продажбите на подобни автомобили да генерират приоходи в размер на $560 млрд. към 20135 г.”

    🙂

Коментар