Облакът движи софтуерния пазар

Облачните изчисления премахват традиционните технологични бариери пред компаниите, отбелязва IDC в поредния си доклад

Облачните изчисления премахват традиционните технологични бариери пред компаниите, отбелязва IDC в поредния си доклад

Пазарът на публични облачни услуги ще се удвои след четири години, прогнозира анализаторската компания IDC. Приходите на доставчиците в периода от 2015 до 2020 г. ще нарастват средногодишно с 20,4%, за да достигнат 196 млрд. долара към края на периода. През настоящата година IDC очаква приходи в сектора в размер на 96,5 млрд. долара.

Около 83,7% от постъпленията от публични облачни услуги през 2015 г. се падат на софтуера, в частност – SaaS (софтуер като услуга), AD&D (разработка и внедряване на приложения като услуга) и PaaS (платформа как услуга). Останалите 16,3% заемат услугите от типа инфраструктура като услуга (IaaS).

Според анализа, продажбите на IaaS и PaaS решения ще нарастват по-бързо отколкото SaaS, в резултат на което делът им ще нарасне в общия обем на пазара.

IDC очаква в близките пет години темповете на ръст в продажбите на облачни решения да изпреварят три пъти ръста при традиционния софтуер. Именно облакът ще движи всички сегменти на софтуерния пазар, смятат анализаторите.

Към края на десетилетието половината от разходите за корпоративен софтуер ще генерират услугите, а облачните решения ще заемат над една четвърт от сумарните продажби на софтуер.

Облачните изчисления премахват традиционните технологични бариери. Мениджърите на компании и техните ИТ отдели залагат на облака за гъвкава, икономична и бърза доставка на ИТ ресурси, от които се нуждае бизнесът, коментира IDC.

В момента организациите от всички индустрии се адаптират свободно към промените на пазара, като правят това по-бързо, тъй като не са обвързани с предишните ограничения в информационните технологии.

САЩ се оформят като най-голям пазар на публични клауд услуги, който ще генерира близо две трети от приходите в близките четири години. Второ и трето място по доходи ще заемат Западна Европа и Азиатско-тихоокеанският регион – последният ще се наложи като лидер по темпове на растеж, сочи анализът.

Коментар