Мобилните SaaS услуги процъфтяват

Глобалният пазар на мобилни SaaS услуги ще превиши 20 милиарда долара тази година и ще продължи да нараства в следващите пет години, прогнозира анализаторската компания Strategy Analytics.

Моделът SaaS (Software as a Service, или софтуер като услуга) е една от формите на облачни услуги. В случая, абонатите получават готов приложен софтуер, напълно обслужван от доставчика – той управлява приложенията и предоставя достъп до функциите от клиентски устройства, в частност през мобилно приложение или уеб браузър.

Тази година обемът на глобалния пазар на мобилни SaaS услуги ще достигне $20,9 млрд. В края на разглеждания петгодишен период, през 2021 г., се очакват приходи в размер на $37,9 млрд., което означава 12,7% средногодишен темп на растеж (CAGR).

Само в сегмента на малкия и среден бизнес SaaS услугите ще донесат $16,5 млрд. през настоящата година и $30,5 млрд. през 2021-та. Показателят CAGR в близките пет години се очаква да бъде 13,1%, според прогнозата на Strategy Analytics.

Ръстът в употребата на SaaS услуги е благоприятстван от появата на все по-мощни мобилни устройства и от повсеместното развитие на мрежите от четвърто поколение (4G/LTE), заключава анализът.

Коментар