Телеком мрежите са пред голямо изпитание

След пет години хората ще генерират за един месец толкова видео, колкото един човек може да изгледа за 5 млн. години.

След пет години хората ще генерират за един месец толкова видео, колкото един човек може да изгледа за 5 млн. години.

Бурният ръст на цифровия трафик достига своя предел. Всеки ден светът генерира 2,5 квинтилиона байта, като 90% от наличните файлове са създадени през последните две години. Според специалистите, днешните телекомуникационни мрежи едва ли ще издържат на толкова голямо натоварване, което крие опасност от влошаване на качеството на връзките.

Мрежовата компания Ciscо прогнозира, че в близките пет години обемът на световния IP трафик почти ще се утрои. В мрежата ще се появят 10 млрд. нови устройства и връзки, като общият им брой към 2020 г. ще нарасне от сегашните 16,3 млрд. до 26,3 млрд.

При това ще нараства не само броят на самите устройства, но ще се увеличават и някои типове информация, която потребителите изпращат в цифровото пространство. Така например, текстовите съобщения отдавна слязоха от пиедестала и най-популярно в момента е видеото. След пет години хората ще генерират за един месец толкова видео, колкото човек може да изгледа за 5 млн. години.

Всевъзможни устройства – промишлени, медицински и т.н. – ще изпращат информация в мрежата. В ерата на „интернет на нещата” устройствата сами ще влизат в мрежата и ще общуват едни с други.

Предавайки информация по едни и същи канали, устройствата и потребителите неизбежно ще започнат да си пречат. Ето защо много учени в момента търсят начини да разрешат възникващите колизии за достъп до мрежата, за защита на сигналите от шумове, спасяване на загубената информация и опазване на данните от кибепрестъпниците.

Коментар