Мобилният трафик на данни ще нарасне 10 пъти за пет години

В близките пет години мобилният трафик на данни ще нарасне 10 пъти, прогнозира Cisco в новия си доклад „Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update 2014-2019”. Ако през 2014 г. обемът на мобилния трафик е бил 30 екзабайта, то към 2019 г. мобилното предаване на данни ще достигне 292 екзабайта, изпреварвайки три пъти ръста на фиксирания трафик.

Видеото заема най-голям дял от мобилния трафик на данни (източник: Cisco)

Видеото заема най-голям дял от мобилния трафик на данни (източник: Cisco)

Ключов фактор за растежа ще стане увеличеният брой все по-мощни мобилни устройства и междумашинни съединения (M2M), в съчетание с разширения достъп до високоскоростни мрежи. Докато през 2014 г. „умният” трафик, обслужващ развити изчислителни и мултимедийни услуги, заемаше около 88% от глобалния мобилен трафик, то към 2019 г. делът му ще нарасне до 97%.

Тенденцията на ръст на „умния” трафик ще се поддържа от ключови фактори като прехода от обикновени телефони към смартфони, възраждане на ноутбуците – вече с възможности на таблети – и увеличаването на M2M приложенията.

Към 2017 г. се очаква 3G трафикът да изпревари 2G и да излезе на първо място сред мрежовите технологии по дял на връзките. Към 2019 г. на 3G мрежите ще се падат 44% от всички мобилни устройства и връзки, а на 4G мрежите – 26% от връзките, които ще генерират 68% от трафика.

Мобилно-ориентираната среда ще разкрие нови възможности за доставчиците на услуги, коментират авторите на доклада. На базата на иновации те ще могат да предоставят на обикновените потребители и бизнеса разнообразни мобилни услуги, формирайки „всеобхватен интернет”.

Коментар