Студентите с обезщетение, ако останат без работа

Всички учащи ще имат право да получават обезщетение в случай на безработица, според приет на второ чете законопроект

Всички учащи ще имат право да получават обезщетение в случай на безработица, според приет на второ чете законопроект

Държавата ще разреши на студентите, които са работили и са се осигурявали, да получават обезщетение, в случай че останат без работа. Мярката беше приета на второ четене в пленарната зала на Народното събрание тази седмица, след като Националното представителство на студентските съвети (НПСС) сезира всички институции.

Наложената форма, която ощетяваше работещите хора с активни студентски права, е в сила от началото на 2016 година, а предложението за въвеждането и дойде от тогавашния министър на труда и социалната политика – Ивайло Калфин.

От НПСС смятат, че приетите в началото на годината промени, с които се лишаваха от обезщетение учащите, е недопустима форма на дискриминация. В процеса на обучение студентите също заплащат своите данъци в пълен размер и спрямо тях не следва да се прилага каквато и да било форма на дискриминация.

До момента всички засегнати, които са съкратени, нямаха право на това обезщетение, дори когато съответният човек има нужния осигурителен стаж, тъй като попада в категорията „учащи”. Промените в Закона за насърчаване на заетостта, които уреждат правото на студентите да получават обезщетение за безработица, вече са приети на второ четене в парламента.

В началото на август правителството гласува законопроект, с който се променя определението за безработен и се дава право на учащите да се регистрират като безработни. С приетите на второ четене промени вече се дава възможност на всички учащи да получават обезщетение в случай на безработица.

Предстои приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта да бъде изпратен на президента, след което от него ще се очаква да издаде указ за обнародването му в Държавен вестник. Три дни след обнародването му законът ще влезе в сила.

Коментар