Над 68 млн. лв. кредити взели студентите за 4 години

В частните висши училища има отпуснати 5667 кредита, като най-много от възможността са се възползвали студентите от Нов български университет

В частните висши училища има отпуснати 5667 кредита, като най-много от възможността са се възползвали студентите от Нов български университет

Студенти и докторанти са изтеглили 13 563 кредита в периода 200-2013 г. Обща стойност на предоставените от банките средства по системата за кредитиране възлиза на 68,023 млн. лв., съобщи МОН.

„Системата работи успешно, тъй като се създават условия за по-достъпно висше образование, осигурява се известна независимост на студентите от финансовата възможност на родителите и се дава възможност на младите хора да възприемат висшето образование като инвестиция за своето бъдещо развитие и успешна реализация”, заяви заместник-министър Атанаска Тенева по време на Националния съвет за кредитиране на студентите и докторантите.

От анализа става ясно, че от изтеглените 13 563 кредита 13 347 са за такси, а 216 – за издръжка. В държавните висши училища са изтеглени 7 896 кредита, като най-много те са на студенти от три университета –  СУ „Св.Климент Охридски” – 784 броя,  ПУ „Паисий Хилендарски” – 663 броя и УНСС- 537 броя.

В частните висши училища има отпуснати 5667 кредита, като най-много от възможността са се възползвали студентите от Нов български университет – 2955, от Варненски свободен университет – 1063, и от Бургаски свободен университет – 517.

Статистиката показва, че  в посочения  период намалява броят на изтеглените кредити, но нараства размерът на договорените суми. По възрастова структура устойчиво се запазва тенденцията  на кредитополучателите до 24-годишна възраст.

Коментар