Dell купи бизнеса с големи данни на StatSoft

Сделката със StatSoft потвърждава смяната на курса в стратегията на Dell

Сделката със StatSoft потвърждава смяната на курса в стратегията на Dell

Dell придобива бизнеса с големи данни на компанията StatSoft за все още необявена сума. Сделката ще разшири портфолиото на ИТ гиганта от Тексас със софтуер за задълбочен анализ на големи обеми от данни.

Технологиите за големи данни (Big Data) помагат на компаниите да взимат по-оперативни и точни решения. Софтуерът на StatSoft съответства на целите на Dell да създаде инструменти, които са достатъчно прости и достъпни за организации от среден размер и същевременно с обхват, който отговаря на нуждите на големите корпорации със сложни данни.

Инструментите на StatSoft включват идентификация на възможностите за нови продажби, симулиране на различни сценарии на базата на наличните данни, противодействие и намаляване на измамите.

Софтуерът на StatSoft може да се инсталира на място или да се ползва от облака по модела SaaS (софтуер като услуга). Компанията вече има сериозни позиции сред клиенти в области като производство, фармацевтика, управление на риска, разкриване на измами и изследователска дейност.

Сделката потвърждава смяната на курса в стратегията на Dell, продиктувана от новите софтуерни тенденции на корпоративния пазар. Досега компанията залагаше предимно на бизнеса с компютри, но този пазар е под сериозен натиск и Dell търси нови възможности.

За да осъществи промените, миналата година основателят на компанията – Майкъл Дел – приватизира Dell в сделка на стойност 24,9 млрд. долара. Битката с инвеститорите за преобразуване на Dell от публична в частна компания продължи 14 месеца.

Коментар