Предстоящо: Анализ на бизнеса в България. Маркетингово планиране

Първо по рода си обучение „Анализ на бизнеса в България. Маркетингово планиране" ще се проведе на 28 ноември в София

Първо по рода си обучение „Анализ на бизнеса в България. Маркетингово планиране” ще се проведе на 28 ноември в София

Независимата анализаторска агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. организира аналитичен курс на обучение и практически тренинг, съдържащ информация за бизнеса в България и основи за правилно бизнес планиране.

Курсът е предназначен основно за изпълнителни директори (CEO), бизнес анализатори (Business analysts) и маркетинг специалисти (IMC) и ще се проведе в Бизнес център Capital Ford на 28 ноември 2016 г. от 14 ч. с продължителност 120 минути.

Програмата на курса (регистрация) включва няколко акцента:

  • Анализ на бизнеса в България за последните 5 години – факти и изводи;
  • Класификатор на бизнеса в България – основни работни дефиниции;
  • Пазарен дял, класиране и анализ по водещи индустрии (20+) и икономически сектори (80+);
  • 30-те бизнеса в България с над 1 млрд. лв. приходи през последната година;
  • Факти и анализ за едрия, среден и малък бизнес в България;
  • Практически тренинг и демонстрация – определяне профил на потенциални клиенти.

Участниците в курса ще могат да използват информацията за вътрешно-фирмени презентации и пред чуждестранни партньори. Курсът носи няколко ползи за участниците:

  • Дава реална информация във факти за бизнес респондентите в страната – по индустрии, сектори и размер на бизнеса;
  • Служи като основа за правилно планиране на клиентски профил, кампании за директен маркетинг;
  • Прави връзка между теория, реална практика и резултати в директния маркетинг в България.

Представители на бизнеса могат да се включат в обучението след регистрация. В цената на курса са включени и бази данни като „Top 250 компании от едрия бизнес в България 2015″ и „Top 250 компании от средния бизнес в България 2015″.

Анализаторската агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. има 25-годишен опит в селекция, изграждане и поддържане на b2b бази данни, провеждане на b2b маркетингови кампании, изграждане и поддържане на информационни профили и политики, с актив от петдесет пазарни презентации.