Oracle призната за лидер в софтуера от типа SCM

Софтуерът за управление на веригата от доставки (supply chain managementSCM) на Oracle е предпочитан от множество големи компании, според проучване на анализаторите от Форестър Рисърч, съобщиха от компанията.
Форестър се е допитала до 167 мениджъра в Северна Америка, управляващи вериги от доставки, и 50% от тях са заявили, че използват решения на Oracle в тази област. Оценките за SCM приложенията на Oracle са “значително по-високи, отколкото на най-добрите доставчици от бранша”, според цитат от доклада.
Изследването заключава също, че високото ниво на удовлетвореност сред клиентите по отношение на ERP доставчици като Oracle вероятно се дължи на променените бизнес приоритети на предприятията в последно време. Според анализаторите, налагането на глобални решения и стандартизиране, обхващащо всички корпоративни приложения, е от критично значение за постигане на икономии и намаляване на разходите за притежание на технологиите.
“Ние отдаваме високото ниво но клиентска удовлетвореност на нашата отворена и базирана на стандарти архитектура, интегрирани приложения и най-добрата функционалност в целия бранш. Всички те позволяват на компаниите да поддържат преднината си в глобалната надпревара”, заяви вицепрезидентът по SCM приложенията на Oracle Джон Чорли.
Софтуерът за управление на веригата от доставки на Oracle отговаря на всички нужди и изисквания на цялата верига от доставки – управление на поръчките, производство, управление на продуктовия жизнен цикъл, поддръжка, логистика, както и планиране и изпълнение на отделните компоненти от веригата.

Коментар