IoT е предизвикателство за търсещите системи

Поддръжката на IoT изисква промяна в механизмите за търсене в мрежата, за да стане възможно свързването на милиарди устройства

Поддръжката на IoT изисква промяна в механизмите за търсене в мрежата, за да стане възможно свързването на милиарди устройства

Съществуващите системи за търсене не могат да поддържат „интернет на нещата” (IoT), алармира изследване на учени от Факултета по изкуствен интелекет към университета Суррей, Великобритания.

Поддръжката на IoT изисква промяна в механизмите за търсене в мрежата, за да стане възможно свързването на милиарди устройства. Търсещите системи изминаха дълъг път от момента, когато първоначалната им цел беше откриване на документи, но и досега при тях липсва връзката между социални, физически и киберданни, която е необходима в епохата на IoT.

Търсенето на данни в „интернет на нещата” се нуждае от ефективни и мащабируеми механизми на индексация и класиране, интеграция на услугите, доставяни от интелигентни устройства, и откриване на данните, смятат британските експерти.

Все повече устройства се свързват към интернет и вече се усеща остра необходимост от разработка на нови решения за търсене, които позволяват търсене и извличане на информация от IoT източници. Бъдещите комплексни технологии като умни градове, самоуправляеми автомобили и системи за мониторинг на окръжаващата среда ще се нуждаят от „междукомпютърно” търсене, което се генерира автоматично в зависимост от местоположението, предпочитанията и локалната информация.

Новите изисквания ще включват достъп до цифрови и сензорни данни, както и безопасни начини за достъп до информация за защита на устройствата от хакери. Налице са огромни възможности за ефективно използване на физически, социални и киберданни чрез подобряване на способностите на машините да преобразуват различни данни в значими абстракции, които са важни за човешкия опит и взимането на решения.

Ако в миналото потребителите търсеха информация в интернет, то IoT се нуждае от повече междукомпютърни търсения, които се генерират автоматично. Така например, автономните транспортни средства трябва да събират автоматично данни за трафика, времето и т.н. от различни източници, без участието на човека.

Коментар