TELUS International Europe: със Salesforce защитаваме инвестициите си в хората

В българския офис на TELUS International Europe – където работят над 2 500 души

В българския офис на TELUS International Europe работят над 2 500 души

За всяка компания от сферата на аутсорсинга на бизнес-услуги да се грижи за служителите си означава всъщност да се грижи добре за услугите, които предоставя, респективно да съхранява инвестициите си. В българския офис на TELUS International Europe – където работят над 2 500 души – правят това по модерен начин, който е изненадващ и необичаен: чрез Salesforce.com.

„Имахме нужда от партньор, който да ни посочи верния път. Salesforce ни посочиха Некст Консулт" - Жулиен Марсенак, мениджър управление на риска, TELUS International Europe

„Имахме нужда от партньор, който да ни посочи верния път. Salesforce ни посочиха Некст Консулт” – Жулиен Марсенак, мениджър управление на риска, TELUS International Europe

Предизвикателството: необятен океан от хора

По 150 човека се назначават всеки месец в българските офиси на TELUS International Europe. Хората са основният ресурс на компанията и при подобни темпове на разрастване подборът на персонал и управлението на човешките ресурси са жизненоважни. Задачата се усложнява от факта, че като цяло в сферата на BPO дейността текучеството е „традиционно”.

До средата на 2015 г. в TELUS International Europe повечето документация по подбора на кадри се поддържа рутинно чрез индивидуални папки с документи. Ежедневно във фирмата постъпват 70-100 CV. За подбраните от тях кандидати се натрупват: биография, мотивационно писмо, бланка за първична оценка на кандидата (по телефон), резултати от тестове, документи от диктовки за проверка на чужд език, опис на лични впечатления на всеки интервюиращ и др. Всичко това се „складира” в папка – по една за всеки човек.

Ежемесечно се натрупват по 200 нови папки с листове, разказва Жулиен Марсенак, мениджър на TELUS International Europe. Търсенето на папката за конкретен служител в този океан от хартия става все по-трудно. Губи се време, увеличава се рискът от недоразумения. В допълнение към това рутинните ревюта на работата на служителите, които би трябвало да се случват на всеки 6 месеца, се бавят заради процесите по печатане, писмено попълване, въвеждане на ръка на попълнените данни. Едно от последствията от това е невъзможността на отдела по човешки ресурси да работи ефективно за превенция на риска от напускане на служител.

Стефания Дунчева, старши HR мениджър, TELUS International Europe

„Всяка нова позиция във фирмата може да се попълни веднага” – Стефания Дунчева, старши HR мениджър, TELUS International Europe

Решението: електронни „папки” и пълна видимост

„Имахме нужда от партньор, който да ни посочи верния път”, споделя Жулиен Марсенак. Фирмата вече работи със Salesforce.com и се обръща към вендора за помощ. „Те ни посочиха локалния доказан партньор – Некст Консулт”.  

Резултатът: видимост над всичко по всяко време

Външните канали за набиране на кадри – сайтовете за работа – са интегрирани със Salesforce. Така подаваните CV-та постъпват директно в системата, без дублиране.

Търсенето на даден кандидат става бързо и лесно като в Google: мениджърите вписват  критериите и веднага получават списък с кандидати, отговарящи на изискванията. Справката става за секунди. Облекчава се намирането на човек със специфични умения. Става възможно и многофакторното търсене, обяснява Стефания Дунчева, старши HR мениджър в компанията. „Всяка нова позиция във фирмата може да се попълни веднага”, казва тя.

Елиминира се рискът от разминавания на данни. На спешните ситуации може да се реагира веднага. При освобождаване на позиция, която трябва да бъде попълнена бързо, мениджърите могат веднага да „видят” всички налични кандидати за работа и веднага да наемат човек.

Става възможно срочно да се провеждат регулярните „ревюта” за оценка на работата на служителите. Още през февруари 2016 г. 90% от ревютата са приключени в срок – общо 150. Това се отразява пряко на бонусната система в компанията.

Наред с това отделът вече може да се съсредоточи върху една от същинските си работи – да се грижи за кариерното развитие на хората: да създава програми за кариерно развитие, обучения, усъвършенстване на служителите с висок потенциал.

Чрез Salesforce рискът от напускане се владее много по-добре. На база вече „видимите” данни за представянето на всеки служител и неговото поведение отделът по човешки ресурси може да направи „диагностика” за спаднала мотивация и да предприеме проучване веднага, преди да се стигне до подаването на молби за напускане.