Заплатите нарастват най-бързо в Азия

В повечето страни, заради ниската инфлация и умерената динамика на икономиката, ръстът на реалните доходи остава малък

В повечето страни, заради ниската инфлация и умерената динамика на икономиката, ръстът на реалните доходи остава малък

Фактическият ръст на заплатите, изчистен от инфлация, възлиза тази година средно на 2,3% в световен мащаб, по данни на консултантската компания Korn Ferry Hay Group, която е изследвала възнагражденията на 20 млн. служители от 25 хиляди компании в 110 държави.

Лидер в темпа на увеличение на заплатите е Азия, където номиналният ръст е 6,1%, а фактическият – 4,3%. Рекордно високи са ръстовете във Виетнам (7,2%), Тайланд (5,6%), Индонезия (4,9%) и Индия (4,8%), докато в Китай се наблюдава намаляване в ръста на заплатите – с 6,3% тази година и с очаквани 4% през следващата, поради прогнозата за скромен ръст в икономиката на страната.

В условията на развиващите се пазари, работниците са длъжни постоянно да повишават своята квалификация, за да поддържат конкурентоспособността на компаниите, подчертават авторите на доклада.

В повечето страни, заради ниската инфлация и умерената динамика на икономиката, ръстът на реалните доходи остава малък, макар и заплатите да не намаляват. Така например, в Източна Европа заплатите са нараснали средно с 5%, но фактическите доходи са се увеличили само с 2%.

Сходни са показателите за фактическите доходи в Западна Европа (1,7%), където също са малки ръстовете на номиналната заплата (2,1%) и инфлацията (0,4%). Изпаднали в сложна ситуация, компаниите отделят ключова група служители, на които повишават заплатите над средното ниво, коментират експертите.

Коментар