Atos придобива ИнфоПартнерс в България

Френската технологична компания Atos подписа 5-годишен договор с Coca-Cola
Hellenic Bottling Company (CCHBC) – една от най-големите бутилиращи компании на
продуктите на The Coca-Cola Company в света, съгласно който поема разработването и управлението на ключови ИТ приложения за своя клиент.

Atos ще играе ключова роля в подпомагането на Coca-Cola HBC да направи промяна и въведе иновации в критични за бизнеса й процеси в 28 страни и 8 часови зони, за да ускори растежа си и пускането на продукти на пазара, както и да оптимизира ИТ разходите си.

Същевременно, Atos придобива 100% от българската компания ИнфоПартнерс, доставчик на специализирани SAP услуги в страната с 423 служители и годишни приходи от 15 милиона евро. Стойността не сделката не беше съобщена.

ИнфоПартнерс е основният доставчик на Coca-Cola HBC и ще послужи за основа на изграждането в България на Глобален център за компетенции в индустрията за производство на храни и напитки, който ще обслужва клиенти на компанията от цял свят, уточниха от Atos.

Коментар