ЕК отчете подобрения при автомобилите под наем

Дружествата за отдаване на автомобили под наем подобряват отношението си към потребителите, благодарение на правоприлагането в рамките на ЕС, съобщиха от Европейската комисия.

Вследствие на значителното увеличение на броя на жалбите, свързани с отдаването на автомобили под наем, Комисията и националните органи за защита на потребителите, заедно с петте водещи дружества за отдаване на автомобили под наем, поеха по-рано ангажимент за справяне с тези проблеми.

През седмицата компетентните органи решиха да приключат тази фаза на сътрудничеството в областта на правоприлагането, тъй като са удовлетворени от промените, въведени от петте водещи дружества в сектора – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz и Sixt – в търговските им практики, които вече са съобразени с разпоредбите на ЕС за защита на потребителите.

Leaseurope – търговско сдружение на равнището на ЕС, което помогна за организирането на действията от страна на сектора, продължава да разработва своите практически насоки, така че те да обхванат целия сектор на отдаване на автомобили под наем.

Потребителите в ЕС вече ще се ползват от следните условия:

Общата цена при резервацията включва всички неизбежни такси. Например, когато зимните гуми са задължителни по закон в някои държави, това ще бъде отразено в основната цена.

Описание на основните услуги по отдаване под наем на разбираем език. Потребителите ще разполагат с ясна информация относно основните характеристики на договора за отдаване под наем (пробег, политика за горивото, условия за отмяна на резервацията, изисквания за депозити и др.).

Ясна информация относно допълнителната застраховка. Потребителите ще бъдат информирани за цената и за незадължителните допълнителни услуги, по-специално за застраховките, които ограничават отговорността на наемателя при щета. Какво точно обхваща застраховката, включена в основната цена при отдаване под наем, както и всяка допълнителна застраховка, трябва да бъде ясно посочено преди потребителят да закупи такива продукти.

Прозрачна политика относно горивото. Потребителите винаги ще имат възможността да получат колата с пълен резервоар и да я върнат с пълен резервоар.

При щети има ясна процедура за проверка на превозните средства. Потребителите ще бъдат информирани за мотивите и ще получават доказателствата за щетите, преди да им бъде удържана съответната сума. Освен това се гарантират справедливи процеси за обезщетения за щети. На потребителите се дава възможност да оспорят всяка щета, преди да им бъде удържана каквато и да било сума.

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите ще продължат да следят отблизо пазара на отдаване на автомобили под наем. Комисията по-специално ще насочи вниманието си върху практиките на други участници на пазара, като посредници и други дружества за отдаване на автомобили под наем. Всички участници следва да предлагат едно и също ниво на прозрачност по отношение на услугата и нейната цена.

Коментар