Силни столични райони в ЕС движат икономиката

Новият индекс за регионална конкурентоспособност в ЕС очертава полицентричен модел

В страните от ЕС се наблюдава полицентричен модел със силни столични и метрополни райони като основни двигатели на конкурентоспособността, според новия индекс за регионална конкурентоспособност, публикуван днес от Европейската комисия.

Разпространението на ефектите се наблюдава в по-голямата част от северозападна Европа, но то е много по-малко забележимо в източните и южните региони на ЕС, показва индексът за 2016 г. Често се наблюдават големи вътрешни различия в държавите, предизвикани от столичен регион с явно по-добри икономически показатели в сравнение с другите региони в държавата.

В сравнение с двете предишни издания, публикувани през 2010 и 2013 г., Малта и няколко региона във Франция, Германия, Швеция, Португалия и Обединеното кралство са подобрили своите резултати, а в Кипър, Гърция, Ирландия, а напоследък и в Нидерландия резултатите са се влошили. В източните региони на ЕС конкурентоспособността като цяло се е запазила.

Регионалната конкурентоспособност е способността на даден регион да предложи привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители. Новото в изданието за 2016 г. е интерактивният интернет инструмент, който дава възможност за по-подробен анализ и сравнение на всеки регион, или с друг с подобно БВП на глава от населението, или с всички региони на ЕС.

Потребителите вече могат лесно да видят резултатите на своя регион по отношение на иновациите, управлението, транспорта, цифровата инфраструктура, здравеопазването и човешкия капитал. Инструментът е създаден и за да помогне на регионите да открият своите слабости и инвестиционни приоритети, когато изготвят стратегиите си за развитие.

Коментар