Повечето компании взимат бизнес решения по интуиция

Данните играят все по-важна роля в дейността компаниите, но точността на използваната информация остава далеч от желаното ниво, според международно проучване на Experian сред специалисти по данни.

Обикновено фирмите използват данните за повишаване на приходите и качеството на обслужване на клиентите. Оказва се обаче, че по-малко от половината компании се доверяват на собствени данни, когато взимат важни бизнес решения.

84% от организациите в САЩ се опират задължително на данни при формиране на бизнес стратегии, но не им се доверяват напълно. Средно, за неточни се приемат 27% от данните, но топ мениджърите смятат, че реално този процент е по-голям. Според 73% от висшите мениджъри, неточните данни подкопават способността на компаниите да постигнат максимална удовлетвореност на клиентите.

Изследването на Experian показва, че 52% от компаниите се ръководят от емпирични оценки и интуиция при взимане на решения. Въпреки че предприемачите правят решителни стъпки за подобряване на ситуацията, те се сблъскват с такива препятствия като изолираност на отделите и разнородност на източниците на данни.

Една от причините за подобна фрагментация е трудното формиране на икономически обосновани инвестиции в повишаване на качеството на данните в мащаба на предприятието. За 85% от компаниите комуникацията с клиенти е станала по-съвременна, с по-личен характер, в резултат на усъвършенстване на системите, които осигуряват качеството на данните.

Много компании страдат от несъгласувани практики за управление на данните, наследени от миналото. 82% от организациите използват неоптимални практики за управление на данни, при други липсват специалисти по данни на щат, а програмите за обезпечаване на качеството на данните буксуват, заради несъгласувана работа на отделите.

Проблем е това, че много от работещите вътре в компаниите стратегии за управление на данни са ограничени в рамките на един отдел или се отнасят до компетенцията изключително на ИТ специалистите.

Според 62% от анкетираните, ИТ отделите оказват най-голямо влияние на работата с данни. Но сега задачите, които изискват използване на данни, се преместват от ИТ сегмента в бизнес сегмента. 70% от компаниите са убедени, че отговорността за качеството на данните следва да се възложи на бизнес специалисти, подпомагани епизодично от ИТ отдела.

Коментари по темата: „Повечето компании взимат бизнес решения по интуиция”

добавете коментар...

  1. ха, ха, Ха

Коментар