Откриват лаборатория по роботика в ТУ-Габрово

Студентите от ТУ-Габрово ще получат възможност за обучение по програмиране на голяма част от съществуващите контролери за индустриални роботи

Лаборатория по индустриална роботика ще бъде открита следващата седмица в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” на Технически университет-Габрово.

Студентите ще получат възможност за обучение по програмиране на голяма част от съществуващите контролери за индустриални  роботи. Инициативата е на университета и българската фирма RobCo S.W.A.T., която разработва телемеханични роботизирани системи за производство в автомобилостроеното.

Проектът за създаване на процесно-изчислителна OLP Лаборатория цели да поддържа по-продуктивно взаимодействие между индустрията, образованието и бизнеса. Предстои откриване на подобни лаборатории и в други университети и професионални гимназии в страната.

Същевременно, Министерство на икономиката, което подкрепя инициативата, ще проведе следващата седмица в Габрово „Среща за развитие на предприемаческата среда” – работна дискусия по въпроса за разбирателството и сътрудничеството между институциите и бизнеса на местно ниво.

Коментар