Дигитални уроци от архива влизат в училищата

Дигиталните уроци ще направят учебния процес по-интересен и достъпен, а материята по-разбираема за учениците, заяви доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“

Първите за България дигитални уроци със съдържание от Държавния архив влизат в училище. Над 22 000 документа са дигитализирани и достъпни за широката общественост, в резултат на партньорството между Samsung, Държавна агенция „Архиви“ и Junior Achievement България.

Всички документи са достъпни на сайта на Агенцията, а част от тях са включени в първите за България дигитални уроци с архивно съдържание по история, литература и изобразително изкуство. Дигиталните уроци са достъпни напълно безплатно на платформата smartclassroom.bg.

Дигитализираните страници обхващат документи от ключови теми като: органи на власт и управление (1878–1944 г.).; балкански войни (1912-1913 г.); фотоархив; чехите в следосвобожденска България (1878-1944); произведения на изобразителното изкуство; списъци на загинали в Първата световна война; театър и опера в Пловдив.

„Все повече интересни документи, снимки и артефакти вече са достъпни за широката общественост. Благодарение на съвременните технологии, част от дигитализираните архивни документи намират допълнително приложение в разработката на дигитални уроци, така че да направят учебния процес по-интересен и достъпен, а материята по-разбираема за учениците“, заяви доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“.

Иновативната платформа smartclassroom.bg дава възможност за прилагане на смесено обучение (blended learning), което съчетава предимствата на класната стая и онлайн средата. Първите за България дигитални уроци по история, литература и изкуства ще допълнят учебните програми по предметите с изграждане на практически умения за работа с автентични документи.

До края на годината Samsung и Джуниър Ачийвмънт България ще разработят общо 30 урока, като за тяхната подготовка ще се използват много от дигитализираните документи на държавните архиви. Част от уроците ще бъдат свързани с предприемачи от българската история.

„Целта на тези уроци е да провокират учениците да „проверят“ своите знания в контекста на историческите документи, с които работят. Така епохата или конкретната личност придобиват реални измерения и стават разбираеми“, сподели Магданела Делинешева, директор „Програми за училищно образование“ в Джуниър Ачийвмънт България.

Партньорството на Samsung България и Държавна агенция „Архиви“ e за срок от три години и ще включва дигитализация на различни документи, свързани с българската история, литература и изкуство. Сред вече обработените архиви са ценни документи, свързани с урока, посветен на българската независимост, като тронното слово на цар Фердинанд І, произнесено пред народните представители от XIV Обикновено народно събрание, по повод обявената независимост на България.

Коментар