Предстоящо: Облачни решения за бизнеса

Използвайки облачни технологии, организациите могат да управляват бума на данни, без да пилеят бюджети

Защита на данните и осигуряване на непрекъснатост на бизнеса с облачни решения на Microsoft е темата на семинар, организиран от системния интегратор Телелинк на 16 май в Новотел София.

Непланираните прекъсвания на бизнес процесите могат да нанесат сериозни вреди върху приходите и отношенията на компаниите с техните клиенти. Дори и едно кратко прекъсване може да причини загуби в размер на стотици хиляди левове, посочиха от Телелинк.

Използвайки облачни технологии, организациите могат да управляват бума на данни, без да пилеят бюджети за защита на некритични данни. Решения като Microsoft Azure Backup, например, помагат за намаляване на лавинообразния растеж чрез осигуряване на необходимата гъвкавост при възстановяване на данните.

Друго облачно решение, Disaster Recovery as a Service (DRaaS), защитава организациите срещу загуба на ценни данни и приложения в резултат на бедствие или смущение в системите. С помощта на Microsoft Azure DRaaS компаниите могат да персонализират и организират своите планове за действие при бедствие, за да постигнат цели като автоматизирана защита и репликация на виртуални машини, отдалечен мониторинг, репликация към и възстановяване в Azure.

На предстоящия семинар специалистите ще разкрият как се изгражда цялостен план за възстановяване след аварии с Azure Site Recovery и как се осигурява адекватно наблюдение и администриране на инфраструктурата чрез софтуера Microsoft Operation Management Suite.

Лектори на семинара в Новотел Европа ще бъдат Огнян Юскеселиев – мениджър технологични решения в Телелинк и Мартин Дуцов – системен архитект в компанията за ИКТ решения и услуги.