Пробивни технологии обещават ново поколение батерии

Съвсем скоро можем да очакваме редица промени в системите за съхранение на енергия, включително в катода, анода и електролита

Случайно създаден материал обещава скок в батериите

Фосфорни наноленти ускорявят зареждането, повишават капацитета