Подем в изкуствения интелект и безжичните връзки

В миналото телекомите си приличаха и предлагаха почти еднакви услуги, но сега всичко се променя

Безжичните връзки стават повече от хората

Във Финландия проникването на безжичния достъп е 123%, тъй като много хора ползват по няколко мобилни устройства за интернет