Безжичните връзки стават повече от хората

Статистиката показва, че в страни като Финландия и Дания на всеки жител се падат по повече от една безжична връзка към интернет

В страни като Финландия и Дания на всеки жител се падат по повече от една безжична връзка към интернет

Връзките към безжични мрежи за достъп до интернет превишават броя на населението в седем страни по света, сочи доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, ОECD) за 2013 г. Отличниците по този показател са Финландия, Австралия, Япония, Швеция, Дания, Южна Корея и Съединените щати.

Статистиката показва, че на всеки жител в изброените страни се падат по повече от една безжична връзка към широколентова мрежа. Това се обяснява с факта, че все повече потребители ползват по няколко мобилни устройства за достъп до мрежата.

Така например, във Финландия проникването на безжичния ШЛ достъп е най-високо – 123%. Средният показател в 37-те страни, влизащи в състава на OECD, е 72,4%. За една година броят на абонатите на безжични ШЛ услуги е нараснал с 14,6%.

За сравнение, делът на абонатите на фиксиран широколентов достъп спрямо общия брой жители в различните страни възлиза средно на 27%. Тази услуга е развита най-силно в Швейцария, където степента на проникване се измерва на 44,9%. Вчелната тройка влизат още Холандия и Дания. В САЩ на 100 души се падат 30 фиксирани ШЛ връзки, а Турция е на дъното с 11%.

Достъпът по технология DSL (цифрова абонатна линия) е най-търсен от потребителите на фиксирани връзки и заема около 51,5% дял в страните от OECD. Връзките по кабелни модеми имат дял 31,2%, а тези по оптика – 16,7%.

Наблюдава се двойно увеличение на оптичните връзки във Великобритания и значителен прогрес в Испания, Турция и Франция. По оптика се свързват към интернет 70% от фиксираните абонати в Япония и 65% от тези в Корея.

Анализаторската компания ABI Researchсъобщи, че през 2013 г. през DSL, кабел и оптика към интернет са се свързвали 665,4 млн. домакинства по целия свят, което е ръст от 6% спрямо предходната година.

Коментар