Британска верига за храни отваря безкасови магазини

Пандемията ускори тенденцията „грабни и си тръгни”

Все повече безкасови магазини и… недоволство срещу тях

Финансистите са изправени пред нова задача: да решат трябва ли търговските обекти да бъдат задължени да приемат кеш.