Автоиндустрията ускорява прехода към водородни коли

Строят нови заводи за клетки и автомобили с водородно задвижване