Постигнаха 100% сигурност с квантова криптография

Предаваните данни не могат да бъдат прихванати от „трети страни”