Професионалното образование е приоритет

Дуалната система на обучение може скоро да стане реалност у нас

ИТ сферата ще разкрие най-много работни места у нас

Висшето образование обаче е неадекватно - ИТ специалистите и инженерите масово са недоволни от обучението