Приемат проектите за бизнес софтуер до 15 август

Микро, малки и средни фирми с шанс за еврофинансиране

Малки и средни фирми ще внедряват ERP и CRM с европари

30 милиона евро за бизнес софтуер са предвидени по новата процедура на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”