Приемат проектите за бизнес софтуер до 15 август

Микро, малки и средни фирми с шанс за еврофинансиране