Безплатен Office за студентите в Русенски университет

Един лиценз на софтуера може да се ползва на множество устройства